Sahibi

Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL

Baş Editör

Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL

Editör

Doç. Dr. Emre OZAN

Editör Yardımcıları

Dr. Cenk TAMER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Kadir Ertaç ÇELİK

Yayına Hazırlayanlar

Abdurrahim KOCAGÖL

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Muthana AL-MAHDAWI • Bağdat Üniversitesi

Prof. Dr. Kuralai BAIZAKOVA • Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Muammer GÜL • Adıyaman Üniversitesi

Prof. Dr. Celaleddin Sencer İMER • Ufuk Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan KÖNİ • İstanbul Kültür Üniversitesi

Prof. Dr. Zaynidin KURMANOV • Boris Yeltsin Kırgız-Slav Üniversitesi

Prof. Dr. Darkhan KYDYRALI • Uluslararası Türk Akademisi

Prof. Dr. Yelda Hatice ONGUN • Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Şamil ÖÇAL • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Refik TURAN • Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Muharrem EKŞİ • Kırklareli Üniversitesi

Doç. Dr. Masa KOLANOVİC • Zagreb Üniversitesi

Doç. Dr. Katarzyna STOKLOSA • Güney Danimarka Üniversitesi

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Mustafa Nail ALKAN • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN • Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Hacı DURAN • İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN • Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Edward FOSTER • Stevens Teknoloji Enstitüsü

Prof. Dr. Faaiz Salih MAHMOOD • Musul Üniversitesi

Prof. Dr. Nabizhan MUKHAMMEDKHAN • Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi

Prof. Dr. Hale ŞIVGIN • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmed Fakak AHMED • Musul Üniversitesi

Doç. Dr. Ban Ganım AHMED • Musul Üniversitesi

Doç. Dr. Enkhbat AVİRMED • Moğolistan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Doç. Dr. Demirhan Fahri ERDEM • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Itır İMER • Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Sezgin KAYA • Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Abdugani MAMADAZIMOV • Tacikistan Ulusal Siyaset Bilimciler Birliği

Doç. Dr. Eıman Mustafa RASHAD • Musul Üniversitesi

Doç. Dr. Farhat TOLIPOV • Özbekistan Bilim Kervanı Enstitüsü Başkanı

Doç. Dr. Sayim TÜRKMAN • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Baha Adnan YAHYA • Kufa Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ankhbayar DANUU • Moğolistan Milli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ceren GÜRSELER • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Muwafaq Adil OMAR • Selahaddin Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Anıl ÖZTOP • Kocaeli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Kanat YDYRYS • Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Nafiz ÜNALMIŞ • Ege Üniversitesi