Amaç

Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi (e-ISSN 2587-1269), 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergimizde Uluslararası İlişkiler başta olmak üzere çeşitli Sosyal Bilim disiplinlerinde hazırlanan çalışmalara yer verilmektedir. Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi’nin amacı devletlerin ve toplumların karşılaştıkları krizleri bilimsel temelde açıklamaya çalışan makaleler için bir platform oluşturmaktır. Bu nedenle Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi; disiplinler arası bir yaklaşımla ortak bir akademik bakış açısının geliştirilmesini hedeflemektedir.

Kapsam

Uluslararası hakemli bir dergi olan ve DergiPark veri tabanında yer alan Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi; ASOS Index, CEEOL, DRJI, ResearchBib, Sindex ve CiteFactor adlı uluslararası indeksler tarafından taranmaktadır. Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça ve Farsça başta olmak üzere, çok dilli bir yayın politikasını benimseyen dergimiz, Kış (Aralık) ve Yaz (Mayıs) sayıları olarak yılda iki kez yayımlanmaktadır. Ayrıca dergimiz gerektiğinde özel sayılar da yayımlamaktadır. Dergimizde yayımlanan çalışmaların odak noktası ise yaşanan tarihi ve güncel krizlerin, çatışmaların, diplomatik gelişmelerin ve çeşitli sorunların tarihsel arka planları, siyasal, sosyolojik, kültürel, ekonomik, psikolojik vb. boyutlarının incelenmesidir.

Odak

Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi (e-ISSN 2587-1269) bölgesel ve küresel düzlemde devletlerin ve toplumların karşılaştıkları krizleri bilimsel temelde açıklamaya çalışan makaleler için bir platform oluşturmayı amaçlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Yaşanan tarihi ve güncel krizlerin ve çeşitli sorunların tarihsel arka planları, siyasal, sosyolojik, kültürel, ekonomik, psikolojik vb. boyutları bu çalışmaların odak noktasıdır. Bu bakımdan Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi disiplinler arası bir yaklaşımlar başta Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi olmak üzere pek çok farklı disiplinden çalışmaya yer vermeyi hedeflemektedir.

Yayım Sıklığı

Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi Mayıs ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan elektronik bir uluslararası hakemli dergidir.

Değerlendirme Süreci

Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen makaleler Çifte Kör Hakemlik Sisteminden geçmektedir.

Dergide yayımlanacak çalışmaların daha önce herhangi bir yayın organında yayımlanmamış ya da aynı anda birden çok dergiye yayımlanması amacıyla gönderilmemiş olması gerekir. Bu konuda sorumluluk tamamen yazarlara aittir.

Dergi Yayın Kurulu, biçim ve kapsam açısından uygun bulduğu yazıları konunun uzmanı iki hakeme gönderir. Değerlendirmelerin ikisi de olumlu ise yayına kabul edilir. Biri olumlu, diğeri olumsuz ise makale üçüncü bir hakeme gönderilir.

Gönderilen yazılar en az iki hakemin “yayımlanabilir” onayından sonra, Yayın Kurulu’nun son kararı ile yayımlanır. Yazarlar hakem ve Yayın Kurulu’nun eleştiri, değerlendirme ve düzeltmelerini dikkate almak zorundadırlar.

Yayınlanması için düzeltilmesine karar verilen yazıların, yazarları tarafından en geç 20 gün içerisinde teslim edilmesi gereklidir. Katılmadığı hususlar olması durumunda, yazar bunları gerekçeleri ile ayrı bir sayfada bildirme hakkına sahiptir. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü durumlarda, değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir.

Hakem oluru alan makaleler, Yayın Kurulu tarafından derginin konu içeriği esas olmak üzere, hakem raporlarının tamamlanma tarihlerine göre sıraya konarak yayımlanır.

Dergiye gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez.

Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazarlarının şahsi görüşleri olup; Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi’nin resmî görüşü niteliğini taşımaz.

Açık Erişim Politikası

Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi Açık Erişim bir dergidir ve yayımladığı içeriği doğrudan açık erişime sunar. Dergi, yayımladığı içerikle bilimin Açık Erişim politikasıyla desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bilinen standartlarda kaynak gösterilmesi koşuluyla, ticari kullanım amacı ve içerik değişikliği dışında kalan tüm kullanım (çevrimiçi bağlantı verme, kopyalama, baskı alma, herhangi bir fiziksel ortamda çoğaltma, dağıtma vb.) haklarını (ilgili içerikte aksi belirtilmediği sürece) Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC) lisansı aracılığıyla kullanıma sunmaktadır. İçeriğin ticari amaçlı kullanımı için dergi editöründen izin alınması gereklidir.

Gönderi/Makale İşlem Ücreti

Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi yazarlardan herhangi bir gönderi ya da makale yayım ücreti talep etmemektedir.

İntihal Denetimi

Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi yayın etiği gereği her çalışmanın intihal denetiminden geçirilmesini zorunlu kılar. Bu kapsamda her çalışma yayın kurulunun uygun bulduğu intihal denetim sisteminden geçirilir.

Telif Hakkı Politikası

Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanan yazıların, telif hakkı dergiye aittir. Yazar, Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanmasına onay verilen yazısının her türlü telif hakkını Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi’ne devretmiş olduğunu kabul eder. Yayınlanmış yazının başka bir mecrada tekrar yayımlanması, derginin iznine bağlıdır.

Dergimize gönderilen tercüme edilmiş yazılar için, çevrilen yazının sahibinin yayın izni ve metnin orijinali gereklidir. Ayrıca tercüme çalışmaları da telif çalışmaları gibi hakem onayına gönderilir.